austria 1982422 640

v/ Marie Mogensen og Lis Majlund.

Den syvende stråle, der begyndte at manifestere sig i år 1675, er strålen for den nye tidsalder. Den syvende stråle for ceremoniel orden er en af de syv strålers energier, som tilkendegiver guddommens syv kvaliteter, og de har følgelig en syvfoldig virkning på stof og former, der findes overalt i universet. Syvende stråle er i særlig grad den stråle, der skaber relationer. Den fører de to grundlæggende aspekter, ånd og stof nærmere sammen. Den skaber relation mellem sjæl og form, og hvad angår menneskeheden mellem sjæl og personlighed. Ligeledes fremmer den kreative og frugtbare relationer i grupper af mennesker. Fx i undervisning, foreninger og politik. Vi vil gennem studiet opnå en dybere forståelse af den syvende stråle, dens natur og kraft. Alle er velkomne. Har du lyst til at deltage, men mangler bogen, har vi enkelte eksemplarer til udlån. Studiekredsen er åben.

Torsdag d. 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 14/12 og 11/1 kl. 19.00. Entré: 20 kr.

 

 

canola fields 1911392 640v/ Søren Lindberg Jørgensen.

Den syvende stråle, vil komme til at kvalificere alle de øvrige stråler i den nye tidsalder. Ethvert menneske – inden for sin respektive ”livstråd” - vil derfor kunne blive en naturlig åben dør for strålernes energi. Manifestation af åndelig impuls vil blive langt lettere.
Et nøgleord for den syvende stråle er ceremoniel magi. At ethvert menneske faktisk har – eller kan få indsigt i – netop de magiske redskaber, som er nødvendige for at fuldkommengøre deres (kosmiske) livsmission.
Redskaberne, der er stillet til rådighed, er mange,  visualisering, meditation, musik, samarbejde med engle og elementaler mv. Det kræver blot – den fri - vilje til at benytte dem. Og selvfølgelig at mysterieskoler – lysarbejdere rundt omkring i hele verden – stiller sig til rådighed, og  underviser i denne ”hvide magi”. Den syvende stråles mester Greven af Saint Germain forsikrer, at ”masserne” nok skal komme.  
Jeg vil i dette foredrag søge at tegne denne vanvittigt spændende brydningstid op. Hvad er det, der med nødvendighed må brydes ned, og dø bort – og hvad er det for en gylden tidsalder, der venter os.

Torsdag d. 31/8 kl. 19.00. Entré: 50 kr. (medl. 30 kr.)

 

 

piano keys 1090984 1920v/ Raphael de Mohan.

I dette musikalske foredrag vil Raphael spille udvalgte egne kompositioner for guitar.
Der vil blive draget esoteriske sammenligninger mellem musik og lyd, versus sjæl og personlighed. At skabe musik kræver, at vi udforsker forskellige klange, melodier og intervaller for at finde nye sammenhænge og muligheder, hvad enten det er via stemmen eller et andet instrument. Således vil ethvert unikt stykke musik være udtryk for en sådan kreativ udforskning. I sidste del af foredraget gives en introduktion til den internationale uddannelse og træningsgruppe i Vibrational Sound & Color systemet i Danmark. Dette forløb foregår over 4 weekendkurser, der starter i oktober/november 2017 og fortsætter i foråret 2018.

Torsdag d. 21/09 kl. 19.00. Entré: 50 kr. (medl. 30 kr.)

 

 

rose petals 693570 640v/ Raphael de Mohan.

Vi vil undersøge forskellige aspekter af begrebet ”kærlighed” i praksis og i esoterisk forstand, og udforske forskellige esoteriske lyde, der forstærker oplevelsen af kærlighedsenergierne. Traditionelt spreder definitionerne af kærlighed sig over et spektrum gående fra det græske Eros (sensualitet, erotik) til Agape (uselvisk kærlighed).
Kærlighedsenergierne og deres udtryksformer eksisterer på alle evolutionære niveauer og deres mangfoldige aspekter. Ligeledes udtrykker alle chakraernes livskvaliteter deres egen form for kærlighed. I forberedelsen til at fokusere på kærlighedsenergierne er der brug for en energetisk åben krop, samt et dybt åndedræt. Selve åndedrættet er som et stort indtag af kærlighed i form af atmosfærens ilt. Derfor vil der arbejdes en del med kroppen, åndedrættet og stemmen.
At gå Kærlighedens vej er uforudsigelig og kræver stort mod.

Lørdag d. 23/09 kl. 10.00. Entré: 620 kr. inkl. kaffe, te, kage og frugt. Frokost er ikke inkluderet. Tilmelding: 23256230 / 60891070. Workshoppen er på dansk. Bestilling af individuelle sessioner: 23256230.

 

 

heart 1976652 640v/ Lars Martiny.

Vi oplever konstant, hvordan grænserne for det umulige flyttes inden for lægevidenskaben og naturvidenskaberne. Pilen peger mod en tidsalder, hvor det er mennesket, der er den nye Gud.
Er det hele nyt, eller er der ikke noget nyt under solen?
Et foredrag om nyt og gammelt stjernestøv og menneskets rolle i den store udvikling.

Torsdag d. 02/11 kl. 19.00. Entré: 50 kr. (medl. 30 kr.)

 

 

sunset 1331088 1920v/ Carsten Hald og Jan Ruben.

Det moderne menneske kan ikke sammenlignes med "det gamle menneske". Jorden har brug for et paradigmeskift i bevidsthed og samtidig vil fremtidens menneske få helt nye funktioner set fra en spirituel vinkel.  En uddannelse i Hvid Magi og i sjælens arbejde. Vi kan ikke stå alene. Hvordan skal de uddannes? Hvem skal uddanne dem? Hvad skal de uddannes i og til?

Torsdag d. 23/11 kl. 19.00. Entré: 50 kr. (medl. 30 kr.)

 

 

head 2379686 1280v/ psykolog Lea Linnet.

Foredraget om tænkning er en aften om, hvordan vores tanker påvirker vores udvikling og personlighed. Vi vil undersøge, hvad tanker egentlig er, se på forholdet mellem tænkning og bevidsthed, og meditationens indflydelse herpå.

Torsdag d. 30/11 kl. 19.00. Entré: 50 kr. (medl. 30 kr.)

 

 

sunset 1331088 1920v/ Carsten Hald og Jan Ruben.

Det moderne menneske kan ikke sammenlignes med "det gamle menneske". Jorden har brug for et paradigmeskift i bevidsthed og samtidig vil fremtidens menneske få helt nye funktioner set fra en spirituel vinkel.  En uddannelse i Hvid Magi og i sjælens arbejde. Vi kan ikke stå alene. Hvordan skal de uddannes? Hvem skal uddanne dem? Hvad skal de uddannes i og til? Dette foredrag vil tage udgangspunkt i  Ananda Tara Shans forståelse og arbejde med den nye tids verdenstjenere.

Torsdag d. 18/1 kl. 19.00. Entré: 50 kr. (medl. 30 kr.)

 

web 1012466 640Hvad du ønsker ...
... kan du nu selv være med til at arrangere

Center for Levende Teosofi tilbyder at være repræsenteret til arrangementer i dit lokalsamfund, i virksomheder eller i private hjem med foredrag, healing, meditation mm. Det eneste du skal gøre er at:

 • samle en gruppe venner - kolleger - familie - eller andre, der er interesseret i et bestemt emne,
 • finde et sted hvor arrangementet kan afholdes og
 • aftale indhold og tidspunkt med os.

Vi er en gruppe mennesker der er tilknyttet Center for Levende Teosofi, og vi har gennem mange år levet efter åndelige principper med bl.a. daglige meditationer og bøn. Et centralt element i vores åndelige engagement er tjeneste og arbejde for fred på jorden og fred mellem mennesker. Vi tilbyder at bidrage indenfor åndeligt arbejde i form af foredrag, vejledning, diskussion og øvelser. Center for Levende Teosofi kan bl.a. tilbyde emner inden for:

 • Meditation
 • Healingsarbejde (tjeneste) for Jorden og Menneskeheden
 • Healing
 • Chakraer, Aura og Kundalini
 • Engle og Devariget
 • Hierarkiet, Mestrene og De Syv Stråler
 • Indvielser
 • Aspiranter og Disciple
 • Reinkarnation, Karma, Skæbne og Dharma
 • Moderaspekter, Moder Gud og Verdensmødre
 • Heart Flow og Hjertets Vej
 • Ridderidealer og Ridderordener
 • Magi og Ceremoni
 • Åndelig praksis i hverdagen
 • Døden, den døende og de efterladte
 • Tilgivelsens kraft
 • Indføring i Rosenkransbønnen
 • Spirituel kunst
 • Altre i hjemmet

Arrangementet tilpasses specielt til den gruppe mennesker, du har samlet. Ønsker I f.eks. at høre nærmere om karma, kan der være forskellige indfaldsvinkler til emnet, og titlen for et arrangement kunne være: "Kan jeg påvirke min karma eller er den forudbestemt". Et sådant arrangement kan være sallensat af foredrag, øvelser og diskussion om emnet.

Kontakt os på telefon eller e-mail og oplys os om dit forslag til titel, hvor det kan foregå, og hvornår du kunne tænke dig arrangementet. Det er gratis at få os til et arrangement, blot forventer vi rejseomkostningerne dækket, og at arrangementet holdes i et røgfrit miljø.

Ønsker du at støtte vores arbejde, tager vi med glæde imod donationer. Center for Levende Teosofi arbejder som en non-profit humanitær organisation, der drives ved frivilligt arbejde og frivillige donationer. Donationer åbner mulighed for at tilbyde aktiviteter for verdensfred gennem healing, meditation, undervisning og tjenestearbejde.

Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud og stiller med glæde op til arrangementerne.