TTF Logo 5 cm big transperant fase 4

Center for Levende Teosofi er et fokus for meditation, healing og verdenstjeneste.

Center for Levende Teosofi er et spirituelt fokus, med særlig vægt på verdenstjeneste og udvikling af sjælens potentiale. Centrets aktiviteter er alle baseret på arbejdet for verdensfred og spænder over healing, meditation, foredrag, undervisning i teosofi og verdenstjeneste.

Gennem dynamisk meditation bliver mennesket bedre i stand til at kontrollere personligheden, udfolde de højere talenter og opleve enhed i livet. Og det kan afdække aspekter af den indre sande natur, det Højere Selv eller bevidsthed, som det kan bruge til gavn i eget liv og andres liv.

Healing kan afbalancere de finere legemer og energier, og gennem sand healing sker der en overførsel af Helligånden og højere åndelige energier. Healing er en af de bedste måder at perfektionere sjæl og personlighed. Sand healing styrker ligesom meditation forbindelsen til sjælen og det Højere Selv.

Verdenstjeneste er et åndeligt esoterisk arbejde, som har til formål at heale Jorden og menneskeheden, og enhver tjeneste bygger på principperne fra den Ædle Ottefoldige Vej og Rette Menneskelige Forbindelser. En tjeneste er uselvisk arbejde, at vise viljen til det gode, at udfolde livets indre formål, at blive en lysbærer og at oplyse Jorden og menneskeheden. Dette arbejde er en del af den nye tidsalders ceremonielle praksis for verdenstjenere.

Mange mennesker mærker i deres indre et stærkt ønske om personlig forandring og vækst. Når de bruger den gode vilje, fællesskabets vibrerende hjerte og den ”uselviske hensigt”, så vågner den slumrende sjæl, og mennesket begynder at forstå Hjertets Vej.

Center for Levende Teosofi er en loge, der opererer under charter fra The Theosophical Fellowship ACN 057 459 604 Daylesford, Victoria, Australien.

Denne kalender er for aktiviteter afholdt af Center for Levende Teosofi.

Klik på den enkelte aktivitet for at læse mere om den og for at finde et link til zoom eller online eller den fysiske adresse for aktiviteten. Aktiviteter markeret med ZOOM eller ONLINE foregår hjemme hos dig selv. Vil du vide mere om zoom, læs her. Aktiviteter markeret med ”Frederiksberg” afholdes fysisk hos Teosofisk Forening, Sankt Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg C.

Det er muligt at kopiere aktiviteter til din egen kalender eller se hele denne kalender i din egen google kalender. Læs her

Se programflyer for tjenester her og se de månedlige nyhedsbreve om vore aktiviteter i menubaren.

Vedrørende deltagelse i åndeligt arbejde

Hvis du har en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse, frarådes du at deltage i aktiviteter, der påkalder åndelige energier, uden forudgående konsultation med en erfaren meditationslærer. I tilfælde af alvorlig sygdom eller ubalance, anbefales det, at krop og sind fokuserer på helbredelse og at genvinde balancen. I disse tilfælde er det bedre at arbejde med helbredelse i samarbejde med læger gennem for eksempel afspænding, positiv tænkning og stressreduktion.

Hvis du har brugt psykoaktive midler såsom ulovlige eller lovlige stoffer (herunder medicin såsom antidepressive midler, humørstabilisatorer, beroligende midler eller hypnotika) eller alkohol (mere end en lejlighedsvis social drink), anbefales minimum 3-7 år fri for brug af sådanne stoffer, før det er tilrådeligt at deltage i åndeligt arbejde.

Disse udsagn er ikke beregnet til at være en erstatning for professionel medicinsk eller psykologisk rådgivning, diagnose eller behandling. Se venligst ikke bort fra professionel medicinsk eller psykologisk rådgivning eller vent ikke med at søge den, på grund af disse udsagn.

 Hvis du har spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte os, se under menuen kontakt.