pexels photo 66955Ananda Tara Shan beskrev og definerede denne vej, som en ny og alternativ udviklingsvej sammenlignet med en del af den klassiske indvielsesvej, som den er forstået ud fra den klassiske teosofiske litteratur.

Behovet for en ny vej, som kan påvirke menneskehedens spirituelle udvikling og dermed vores fælles biologiske evolution er mere påkrævet end vi tror. Der er mange der skriger efter nødvendigheden af et paradigmeskifte i menneskehedens forståelse af, hvordan vi skal behandle Moder Jord.

De mangfoldige måder at forstå Jordens klima situation, er en indikator for, hvor langt vi står fra Hjertets Vej.

Hjertets Vej repræsenterer en ny måde at forstå vores bevidsthed på. Hjertets vej kræver at menneskene handler ansvarligt, med medfølelse og fornuft. Vi er ikke derhenne endnu, hvor vi karakteriserer bevidsthed som andet end et produkt af sindets væren, men en dag vil vi forstå hjertets esoteriske bevidsthed. Vi vil forstå dets dynamik og rækkevidde, vi vil forstå dets fleksibilitet og evne til at gennemtrænge de begrænsninger, som sindet har lagt på os.

Den esoteriske visdom fortæller os, at den der går på Hjertets Vej skal gennem Moderens aspekt for at nå ind i det ultimative hjerte, som Herren Maitreya repræsenterer.

Forstår vi denne udtalelse – næppe med sindets begrænset forståelse af den indre virkelighed.

Alligevel mærker nogle indefra, at det er en vej, som ikke bare er mulig at betræde, men som er en nødvendighed at finde, og som er overbevist om, at det kun er fokuseret arbejde, meditation og tjeneste af andre, der leder os fremad mod Hjertets Vej.

Tjenesten er et mødested mellem energi og dynamik, mellem energi og ritualitet og mellem energi og syntese.

Når vi taler om vigtigheden at finde hjertets vej, at betræde den, at gå på den, at udvikle den. Når vi taler om, at Hjertes Vej forandrer mennesket radikalt. Når vi taler om at bevidstheden på hjertets vej transcenderes af en ny bevidsthed, som er meget anderledes end den gamle, så er vi klar over, at de smukke ord kræver personligt ansvar og handlinger.

Når vi taler om, at jo flere der betræder denne vej, jo større er muligheden, at vi ændrer menneskehedens historie. Så er det med afsæt i teosofiens forståelse af menneskehedens bevidstheds udvikling.

Personlig spirituel tilfredsstillelse giver nok en udvikling, men skridtene er små og få i omfang.

Den nye tidsalder advokerer at fællesskabets resurser er mangfoldige og revolutionerende, hvis de bruges for andet end egen vinding.

Hjertets vej vil åbne en dør til et lyspunkt, som kun sjælen kan skabe. Lyspunkt er for de fleste skjult bag et forhæng eller skjult bag personlighedens mange skygger. Lyspunktet repræsenterer nye værdier, nye muligheder for vækst og forandring.

Hjertets vej kan ikke sættes på en formel, fordi hvert enkelt menneskes vej er forskellig. Men vi kan sige så meget, at de mange konflikter, som vi møder i vores hverdag vil ændre deres betydning. Vi vil begynde at se på konfliktområder med et større overblik og med ny energi.

Det er i hjertes stilhed, at vi finder hjertets vej, derfor er hjertets meditation en nødvendighed.

Det lille selv skal lære at tjene de større åndelige aspirationer, der lever i menneskets eget hjerte.

Harmløshed og medfølelse vil føre os gennem lidelsernes og smertens dybe dale uskadt og intakt.

Hjertets vej er menneskehedens nye håb, for der findes ikke kun menneskehedens opmagasinerede viden men visdom til at tage de rigtige beslutninger. Hjertets vej renser langsomt menneskets bevidsthed for uhensigtsmæssige og destruktive tanker og bringer mennesket hjem.

Hjertets vej varsler altså et paradigmeskifte i måden vi behandler hinanden på. Vore motiver og ønsker om egen vinding udtyndes langsomt.

Adam og Eva vil vende tilbage til deres have, hvor en fred vil sænke sig over dem. En fred som ikke kan forstås men kun anes.

Sådan er også betydningen af hjerte healingstjenesten. Den kan kun anes ikke forstås. Men samtidig er det kun i menneskets inderste hjertekammer, at vi kan transcendere energien, som vi modtager og er en del af.

Velkommen til Hjertets vej.

 

Tekst af Jan Ruben, 25. juni 2017