Verdenstjeneste

Verdenstjeneste og at være verdenstjener i Den Nye Tidsalder

Center for Levende Teosofi er et spirituelt fokus for meditation, healing og verdenstjeneste – med særlig vægt på verdenstjeneste og udvikling af sjælens potentiale. Alle aktiviteter er baseret på arbejdet for verdensfred. Disse aktiviteter omfatter healing, meditation, foredrag, undervisning i teosofi og verdenstjeneste. Tjenesterne afholdes i et indre hjerte, der hedder Kirke for det Opstigende Lys, en kirke, der virker på de indre planer.

I det efterfølgende bruges ordet ”tjeneste” som et udtryk for verdenstjeneste eller jordhealingstjeneste, og dækker tjeneste for Jorden og menneskeheden.

Du inviteres til at deltage i tjenestearbejdet som en del af den nye verdenstjenergruppe i den nye tidsalder for den syvende stråle – i Vandbærerens tidsalder. Efter en tjeneste er du velkommen til at stille spørgsmål.

Her følger en kort beskrivelse af arbejdet med verdenstjeneste.

Hvad er en tjeneste?

En tjeneste er et åndeligt esoterisk arbejde, som har til formål at heale Jorden og menneskeheden, og enhver tjeneste bygger på principperne fra den Ædle Ottefoldige Vej og Rette Menneskelige Forbindelser.

En tjeneste er uselvisk arbejde, at vise viljen til det gode, at udfolde livets indre formål, at blive en lysbærer og at oplyse Jorden og menneskeheden.

Dette arbejde er en del af den nye tidsalders ceremonielle praksis for verdenstjenere.

Gør tjenestearbejde nogen forskel?

Mange mennesker har primært fokus på tjenestearbejde på det fysiske plan. Det er vores og Visdomsmestrenes opfattelse, at meditation og tjenestearbejde på de indre planer har en enorm betydning, ikke kun for de mennesker, der deltager, men for en større helhed og specielt for det, tjenesten fokuserer på.

Hvordan samarbejder vi i en tjeneste?

I tjenestearbejdet samarbejder du ved at sætte dine personlige problematikker til side og deltage i tjenestens påkaldelser, bønner og meditationer, med ønsket om det bedste for dine medmennesker og for Jorden.

Nogle påkaldelser foretages udelukkende af trænede energiformidlere og verdenstjenere. Denne gruppe bærer ceremonielle dragter, der symboliserer, at personligheden sættes til side for at lade sjælen arbejde frit.

Du vil dog altid arbejde med, når du åbner dig for energien.

Gør det nogen forskel om jeg deltager aktivt i en tjeneste?

Det gør en forskel, at du deltager aktivt i en tjeneste, både for din egen åndelige udvikling og for healing af menneskeheden og Jorden. Når vi træder ind i tjenestelokalet, tilstræber vi at lade personlighedens daglige problemstillinger blive udenfor og at arbejde gennem vort Højere Selv.

Hvordan forholder jeg mig til navne og begreber?

Under arbejdet benytter vi påkaldelser, visualiseringer og ceremonier, og vi søger via vores Højere Selv at samarbejde direkte med Mestrene fra Det Store Hvide Broderskab.

Sammen med det arbejde, der udføres mange steder på Jorden af organisationer og enkeltpersoner, hjælper alle deltagere i en tjeneste med til at rense Jorden for negativitet og tilføre den store mængder lys og energi.

Det arbejde er af uvurderlig betydning for Jordens fremtid.

Lad dig ikke påvirke af det, du eventuelt ikke forstår. Det vigtigste er, at du slapper af i stolen og åbner dig for energierne; så vil du automatisk blive brugt i arbejdet.

Kan det være svært at deltage i en tjeneste, som virker fremmedartet og hvor de mennesker, der deltager er nogen, jeg ikke kender?

Det kan godt være svært at deltage i en tjeneste, hvor du måske ikke kender nogen, og hvor måden at arbejde på kan virke fremmedartet. Det er vores erfaring, at den enkelte deltager får mest ud af tjenestens åndelige dimension, når egne forventninger bliver lagt til side.

Hvis du bliver utilpas under en tjeneste, skal du blot åbne øjnene og gå ud af meditationen.

Er meditationer i tjenesten anderledes end almindelig meditation?

I tjenesterne indgår der en eller flere gruppemeditationer, som kan adskille sig fra manges opfattelse af, hvad en meditation er. Disse meditationer kan foregå i stilhed eller være guidet af den, der leder tjenesten, eller de kan være optagelser af meditationer guidet af Ananda Tara Shan på engelsk.

Meditationer i tjenester kan indeholde ceremonielt arbejde og transmissioner, hvor Visdomsmestrene taler til menneskeheden igennem Ananda Tara Shan.

Alle der indgår i en gruppemeditation vil, billedligt set, blive en del af et stort indre orkester, hvor vi hver især spiller på sjælens instrument, ud fra vores erfaring og træning.

Forskellige typer af tjenester.

I Kirke for Det Opstigende Lys findes der forskellige typer af tjenester med hver deres sæt af energier, meditationer, påkaldelser, bønner, etc.

Hver enkelt tjeneste er unik og indeholder en række esoteriske nøgler givet fra det guddommelige plan til Ananda Tara Shan. Hver enkelt tjeneste har sit eget specifikke formål, sit eget tema og sin egen tekst, som sammensætter tjenestens særlige energier. Højtider festligholdes med tjenester, der samarbejder med energierne for hver enkelt højtid.

Herunder en kort beskrivelse af de enkelte tjenester.

Den Kosmiske Tjeneste er en ceremoniel tjeneste, der samarbejder med Hierarkiet, Ærkeenglene, de syv stråler og devariget for at bringe helhed, enhed og lys til menneskeheden og Jorden.

Den Hellige Moders Tjeneste arbejder med at bringe balance mellem de maskuline og feminine aspekter. Gennem Jordens Verdensmødre sendes healing og trøst til mennesket.

Alle Engles Tjeneste arbejder med de syv strålers engle, Mesteren Jesus og Helligånden for healing, renselse og forvandling af menneskeheden og Jorden. Et centralt mantra i tjenesten lyder: ”Jesus fyld mit hjerte med fred”.

Maitreya Tjeneste er en tjeneste i Herren Maitreyas Hellige Lys, med påkaldelse af Lyset fra Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden, for at fred skal sænke sig i menneskers hjerter og sind.

Opstandelses Tjeneste anvender opstandelsesflammen fra Luxor til, i samarbejde med  menneskets Jeg-Er-Nærværelse, at hæve vibrationerne i de menneskers personligheder, der ønsker en højere vibration.

Den Guddommelige Sandheds Tjeneste arbejder gennem den femte stråle, med Kristus og Herren Hilarion, for at stimulere mennesket til at nedbryde personlig glamour og illusion, gennem arbejdet med de højeste sandheder, som bevidstheden kan rumme. Ydermere arbejdes der på nedbrydelse af verdens glamour og illusion.

Buddha Tjeneste samarbejder med Buddha Gautama, Buddha Maitreya, Buddha Yasodhara for at bringe buddhaernes mægtige lys og fred til menneskeheden og Jorden. Deltagerne fyldes med glæde, visdom og nåde.

Hjerte Healings Tjeneste samarbejder med det Store Hvide Broderskab, Herren Maitreya og Den Hvide Tara for at bringe balance på de mentale, astrale og fysisk-æteriske planer.

Det Opstandne Livs Healingstjeneste samarbejder med Helligånden og Opstandelsens Ånd for at oplyse verden og illuminere menneskeheden. Helligånden bringer balance i legemer og sind hos deltagerne.

Heart Flow Healings Tjeneste samarbejder med Universets Hjerte om at lade godhed og kærlighed strømme ind i alle mennesker, der ønsker det.

Henvisninger:

  • Discipelskab i den nye tidsalder, bind I af Alice A. Bailey (DNA1 d.66)
  • Esoterisk Astrologi af Alice A. Bailey (EA d.542)
  • The Noble Eightfold Path - as explained by Ananda Tara Shan af Ananda Tara Shan
  • Right Human Relations af Ananda Tara Shan
  • Questions and Answers Vol.1 af Ananda Tara Shan

Se folder om verdenstjeneste her.